Dokumentu tulkojumi

QT tulkojumu birojs piedāvā pilna spektra dokumentu tulkošanu. Vajadzīgs tulkojuma apstiprinājums. Mūsu birojs var nodrošināt tulka un zvērināta notāra apliecinājumu. Pirms pieteikties pakalpojumam, pārliecinieties kāda veida apstiprinājums tulkojumam jums ir nepieciešams.

Pieprasītākie dokumentu tulkojumi:

 • privātie dokumenti (dzimšanas apliecība, laulību,  miršanas apliecība, pase, darba grāmatiņa);
 • īpašumtiesību apliecinoši dokumenti (Zemesgrāmata, pilnvaras, kadastra dokumenti);
 • komerciālie dokumenti (uzņēmuma reģistrācija, dibināšana, statūti, pārskati u.c.) ;
 • konkursu, projektu un iepirkumu dokumentācija, priekšlikumi;
 • sertifikāti, izziņas, protokoli, apliecību tulkojumi;
 • finanšu dokumenti (grāmatvedības, nodokļu dokumenti, biznesa plāni);
 • līgumu tulkojumi (privātie, uzņēmumi, valsts un pašvaldības iestāžu);
 • apostille jeb legalizācija.

Notariāls apstiprinājums

 • Apliecina tulkotāja paraksta īstenumu uz tulkojuma, iepriekš pārbaudot tulka kvalifikāciju un dokumenta iesniedzēju. Notāram nav pienākums pārbaudīt tulkojuma pareizību, jo amatpersonai nav pienākums pārzināt visas svešvalodas. Zvērināts notārs apliecina tulka parakstu ar savu zīmogu un fiksējot to notāra reģistrā.
 • dokumentu kopijas – notārs apliecina juridisku personu dokumentu kopiju un to izrakstu īstenumu ar nosacījumu, ka šie dokumenti nav pretrunā ar Latvijas Republikas likumdošanu. Ja no dokumenta kopijas izdarīta vēl viena kopija, tās īstenumu notārs apliecina ar nosacījumu, ka kopijas īstenums apliecināts notariālā kārtībā vai dokumenta kopiju izdevusi juridiska persona, kura izdevusi arī dokumenta oriģinālu.
 • tulkojuma kopija ar notariāli apliecinātu tulkotāja parakstu.

Izpildes laiks

Notariāls tulkojums tiek sagatavots pāris stundu vai dažu dienu laikā. Visātrāk var apstiprināt privāto dokumentu (pase, dzimšanas apliecība, izziņas, izglītības dokumenti). Pasūtījuma izpildes laiku ietekmē dokumenta sarežģītība, tulkošanas biroja noslogojums konkrētajā brīdī un notāra darba laiks.

Cenas

Tulkošanas pakalpojumi ir ļoti dažādi un katram no tiem ir savas izmaksas. Tulkojumi ar notariālu apstiprinājumu ir dārgāki kā vienkārši tulkojumi. Papildus izmaksas rada notariālās nodevas, kuru apmērs tiek noteikts saskaņā ar Latvijas likumiem.

Vajadzības gadījumā varam noformēt arī dokumenta apliecinājumu ar tulkošanas biroja zīmogu un tulka parakstu. Ap