Tulkošanas pakalpojumi

Kvalitatīvi tulkošanas pakalpojumi

Nodrošinām katra klienta vajadzībām atbilstošus, profesionālus tulkošanas pakalpojumus (rakstiskie, t.sk. notariāli apstiprināti, mutiskie, Apostille), kā arī teksta rediģēšanu, koriģēšanu, mājaslapu tulkošanu. Piedāvājam arī rakstu gatavošanu (SEO raksti, reklāmraksti, preses relīzes, intervijas) u.c. pakalpojumus.

Rakstiskie tulkojumi

Rakstiskā tulkošana aptver plašu pakalpojumu klāstu – juridiskie, finanšu, medicīnas, informācijas tehnoloģiju (IT), izglītība (referāti, diplomdarbi, konferenču materiāli), rūpniecības, farmācijas, ķīmijas, pārtikas ražošanas, programmatūras, literāro darbu, tehniskās literatūras un citu nozaru un dokumentu tulkošanu.

Dokumentu tulkošana

Dokumentu tulkošanā pats svarīgākais ir precīzi un pareizā formā iztulkot visu saturu. Dokumentu tulkojumus varam iedalīt vairākās grupās:

 • Privātie dokumenti, kas apliecina personas identitāti, civilstāvokli un mantisko stāvokli (pase, dzimšanas apliecība, laulības, miršanas apliecība, darba grāmatiņa, izziņa).
 • Uzņēmumu dokumenti (reģistrācijas dokumenti, statūti, darbības pārskati, komerciālie dokumenti, līgumi).
 • Kompetenci apliecinoši dokumenti (diplomi, sertifikāti, izziņas, apliecības).
 • Finanšu dokumenti (grāmatvedības dokumenti un pārskati, biznesa plāni, finanšu atskaites).
 • Tehniskie dokumenti – instrukcijas, pamācības, etiķetes u.tml.

Notariāli apliecināti tulkojumi

Notariāls tulkojums ir vajadzīgs ikreiz, kad Latvijā izdots dokuments jāiesniedz izskatīšanai, izvērtēšanai vai apstiprināšanai ārzemēs. Pastāv divu veidu notariāli tulkojumi:

 • Notārs apstiprina tulka parakstu

Notārs nepārbauda tekstu, bet pārbauda tulkotāja kvalifikāciju un apliecina tā parakstu. Notāram nav pienākums pārbaudīt tulkojuma precizitāti, patiesībā notāri var pat nezināt svešvalodas.

Notārs apliecina tulkojumu, uzspiežot uz dokumenta zīmogu, un reģistrē notikumu savā reģistrā. Tulkošanas biroji var nodrošināt ātrāku apstiprināšanu, jo viņu tulku kompetence iepriekš jau ir pārbaudīta.

 • Tulkojuma kopija ar notariāli apliecinātu tulka parakstu

Dokumenta oriģināls un tulkojums ir sašūti kopā ar diegu, kam virsū uzlikts notāra zīmogs un uzlīme. Notārs nokopē visus dokumentos (oriģinālu un tulkojumu) un apstiprina kopiju.

Mutiskā tulkošana

Mutiskie tulkojumi iedalās divās daļās – secīgā jeb konsekutīvā un sinhronā tulkošana.

 • Secīgā tulkošana ir mums ierastā mutiskā tulkošana, kad spīkers un tulks runā viens aiz otra. Konsekutīvajai tulkošanai ir pielietojums konferencēs, izstādēs, semināros, divpusējās tikšanās.
 • Sinhronā tulkošana – runātājs un tulks runā praktiski vienlaicīgi. Sinhronā tulkošana prasa no tulku augstāku kompetences līmeni, nozares terminoloģijas pārzināšanu un ir būtiski dārgāka par secīgo tulkošanu.

Rediģēšana un korektūra

Mūsu rediģēšanas un korektūras pakalpojumi ir izstrādāti, lai uzlabotu jūsu dokumentus, nodrošinot, ka tie ir brīvi no kļūdām un skaidri pauž paredzēto ziņojumu.

Šis pakalpojums ir ideāli piemērots akadēmiskiem darbiem, biznesa pārskatiem un jebkuram dokumentam, kas prasa augstu precizitātes līmeni. Cenas ziņā rediģēšana un korektūra ir lētāka par tulkošanu, pie nosacījuma, ka sākotnējais teksts ir kvalitatīvs.

Sazinieties ar mums, lai uzzinātu vairāk par piedāvātajiem pakalpojumiem.

Tulkošanas iespējas

Profesionāli, ātri un izdevīgi tulkošanas pakalpojumi dažādos valodu pāros. Piemēri:

 • EN – LV (angļu – latviešu)
 • LV – EN (latviešu – angļu)
 • RU – LV (krievu – latviešu)
 • LV – RU (latviešu – krievu)
 • ES – LV (spāņu – latviešu)
 • LV – ES (latviešu – spāņu)
 • FR – LV (franču – latviešu)
 • LV – FR (latviešu – franču)
 • RS – LV (serbu – latviešu)
 • LV – RS (latviešu – serbu)

Precīzas izmaksas varat uzzināt, nosūtot pieteikumu. Plašāks tulkojamo valodu pāru piedāvājums (tulko līdz 80 valodām) ir pieejams šajā mājaslapā.